25.7 C
Αθήνα
15 Απριλίου, 2024
Άρθρα

Αντι-παιδαγωγικά μέτρα διαλύουν το σχολείο!.. Γράφει ο Φίλιππος Ευαγγέλου

αντιπαιδαγωγικές αλλαγές που δεν στηρίζονται σε ερευνητικά – επιστημονικά πορίσματα και δεν ακολουθούν την επιστημονική – παιδαγωγική μεθοδολογία

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εμμένει σε λογιστικές και αντι-παιδαγωγικές πολιτικές με στόχο να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς και πόρους, αγνοώντας την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου.

Δυστυχώς, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προβαίνει με έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, χωρίς διάλογο με την εκπαιδευτική και γονεϊκή κοινότητα, σε αποσπασματικές, αντι-παιδαγωγικές και αντι-επιστημονικές αλλαγές στα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων τόσο στην πρωινή όσο και στη μεσημεριανή (ολοήμερο) λειτουργία τους.

Οι παραπάνω αλλαγές είναι αντιπαιδαγωγικές διότι δε στηρίζονται σε ερευνητικά – επιστημονικά πορίσματα και δεν ακολουθούν την επιστημονική – παιδαγωγική μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία πρώτα αλλάζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια που είναι οι βασικοί πυλώνες της παιδαγωγικής και μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο και στη συνέχεια γίνονται αλλαγές στα Ωρολόγια Προγράμματα. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί βασικές επιστημονικές αρχές και προγραμματίζει αντι -επιστημονικές αλλαγές στα Ωρολόγια Προγράμματα που ούτε στις πιο υποβαθμισμένες χώρες δεν θα υλοποιούνταν!

Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι αλλαγές ξεκίνησαν από τον Απρίλιο με την κατάργηση περίπου 1.400 Δημοτικών Ολοήμερων Σχολείων ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) και συνεχίζονται μέσα στο καλοκαίρι αφού στις 8 Αυγούστου η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε με μια ακόμη υπουργική απόφαση στην αλλαγή του Ωρολογίου Προγράμματος των Νηπιαγωγείων καθιστώντας προαιρετικό το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με αποτέλεσμα να οδηγείται σε συρρίκνωση και κατάργηση για να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί.
Κατά συνέπεια, από τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε μια χαοτική κατάσταση στην παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο.

Στο δημοτικό σχολείο υπάρχει δραστική μείωση διδακτικών ωρών σε πολλά μαθήματα και κατάργηση του υπεύθυνου δασκάλου στο Ολοήμερο σχολείο. Πιο αναλυτικά, στην πρωινή ζώνη του δημοτικού σχολείου:
Ι. Μειώνονται αρκετές διδακτικές ώρες (σε ένα 12/θέσιο σχολείο έχουμε 65 ώρες λιγότερες την εβδομάδα) από τα μαθήματα που διδάσκουν τόσο οι δάσκαλοι (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, Ευέλικτη Ζώνη) όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες, Αγγλική Γλώσσα). Αυτή η μείωση των ωρών υποβαθμίζει τόσο την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών όσο και δημιουργεί προβλήματα στους εκπαιδευτικούς αφού δεν θα καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο.
ΙΙ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποβάθμισης της παιδαγωγικής και μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών αποτελεί η μείωση διδακτικών ωρών στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης το οποίο καταργείται στην Πέμπτη και Έκτη τάξη και στις υπόλοιπες μειώνεται. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μάθημα αφού μέσα από αυτό οι μαθητές διδάσκονταν ευρύτερα αντικείμενα μάθησης, όπως Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά θέματα, θέματα καθημερινής ζωής, κλπ.. Με αυτό τον τρόπο υποβαθμίζεται η μάθηση των μαθητών σχετικά με ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα και με τη σύνδεση του σχολείου με την καθημερινή ζωή.
ΙΙΙ. Δε δίνεται πλέον η δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν ολοκληρωμένα στο δημόσιο σχολείο ξένες γλώσσες, τέχνες και νέες τεχνολογίες
Στη συνέχεια, οι αλλαγές στο ολοήμερο πρόγραμμα που μετατρέπεται σε προαιρετικό είναι οδυνηρές για την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία. Πιο αναλυτικά:

1. Καταργείται ο δάσκαλος – υπεύθυνος Ολοήμερου σχολείου με αποτέλεσμα οι μαθητές του Ολοημέρου κάθε μέρα να έχουν και διαφορετικό δάσκαλο. Με άλλα λόγια, ο μαθητής μέσα σε 5 ημέρες θα έχει 5 διαφορετικούς δασκάλους που θα πρέπει να τον καθοδηγούν στη μελέτη και σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στους μικρούς μαθητές, αφού είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι μικρές ηλικίες έχουν ανάγκη από ένα σταθερό πρότυπο δασκάλου και μια σταθερή παιδαγωγική σχέση.
2. Κάθε μαθητής της Α’ Δημοτικού, πιθανόν να διδάσκεται έως και από 7 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς (δάσκαλοι & ειδικότητες) από το πρωί μέχρι τις 4!
3. Είναι πιθανό, σε κάθε τμήμα ολοήμερου, να εναλλάσσονται σε καθημερινή βάση ίσως και 10 διαφορετικοί εκπαιδευτικοί!
Όλα τα παραπάνω, θα δημιουργήσουν ασταθές μαθησιακό και παιδαγωγικό περιβάλλον για τους μαθητές προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση.

Παράλληλα, με τις αλλαγές στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (εκτός από τη ρύθμιση που διπλασίασε τον αριθμό των νηπίων από 7 σε 14 που απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Νηπιαγωγείου) δημιουργούνται και στην Προσχολική Αγωγή σημαντικά παιδαγωγικά προβλήματα. Πιο αναλυτικά:

1. Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο καταργείται και μετατρέπεται σε προαιρετικό μετά από τη λήξη του πρωινού προγράμματος που πλέον θα είναι στις 13:00.
2. Διαλύεται το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με την επιστημονικά τεκμηριωμένη και παιδαγωγική προσφορά του  και στη θέση του έρχεται το «νέο ενιαίο», που χωρίζει το πρόγραμμα σε βασικό και προαιρετικό. Με αυτό τον τρόπο αίρεται η αντισταθμιστική λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και μετατρέπεται σε φύλαξη.
3. Τα νήπια που θα παρακολουθούν το Ολοήμερο θα είναι παιδιά διαφορετικών πρωινών τμημάτων βασικών προγραμμάτων. Η δημιουργία διαφορετικής σύνθεσης τμημάτων για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα θα δημιουργήσει δυσκολίες στην προσαρμογή των νηπίων, που σε αυτή την ηλικία χρειάζονται σταθερό περιβάλλον, καθώς και πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία όλων των τμημάτων χωρίς να διασφαλίζεται η δημιουργία τμημάτων με ισοδύναμη κατανομή ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των μαθητών
Κλείνοντας, είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αντί να σχεδιάσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία που θα έχει ως στόχο να δημιουργεί τις βάσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης μαθησιακής ικανότητας των παιδιών και να διαπλάθει αρχές και αξίες, έρχεται με λογιστικά και αντι-παιδαγωγικά μέτρα να διαλύσει όλες τις δομές του σχολείου με μοναδικό γνώμονα να κερδίσει πολιτικό χρόνο σε επικοινωνιακό και επιφανειακό επίπεδο! Κρίμα για τα παιδιά μας, κρίμα για την Ελλάδα μας! Απαιτείται άμεσα να αφυπνιστεί ολόκληρη η κοινωνία για να αποτρέψουμε τη διάλυση του σχολείου μας!

* Ο Φίλιππος Ευαγγέλου είναι Δάσκαλος – Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων –  Αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ.

 Πηγή: www.proinoslogos.gr

Σχετικά άρθρα

Η άγνοια δεν είναι δύναμη: Τι μας λέει το 1984 του Τζορτζ Όργουελ για τις ψεύτικες ειδήσεις

Τόλμα να γνωρίζεις. Τι είναι ο Διαφωτισμός;

Οι κίνδυνοι της εθελοτυφλίας

Α. Δαρζέντας – Η βιολογία της βίας και επιθετικότητας

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών

Sexting και επικινδυνότητα για παιδιά και εφήβους

Αφήστε ένα σχόλιο