11.1 C
Αθήνα
20 Φεβρουαρίου, 2024
Webinars Ειδική Αγωγή Επίμορφωση Προγράμματα Προγράμματα εξ αποστάσεως Προγράμματα πανεπιστημίων

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής: Διαφοροποιημένες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Έναρξη 19 φεβρουαριου 2024: 9 μήνες – 420 ώρες
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Περιγραφή Προγράμματος

Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην ειδική Αγωγή», μέσα από οκτώ διεπιστημονικά αλληλοσυνδεόμενες διδακτικές ενότητες, αποτελεί μια εξειδικευμένη επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή. Πραγματεύεται μία δυναμική προσέγγιση στον πολυδιάστατο όρο «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ)» σε επίπεδο ορισμού, εννοιολογικής διασαφήνισης, περιεχομένου, φιλοσοφίας, στόχων και σύγχρονων τάσεων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους ψυχολόγους τους κοινωνικούς λειτουργούς, τα μέλη  ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού τους γονείς και όσους ενδιαφέρονται για την ειδική Αγωγή. Ακόμα αφορά όλους όσους θέλουν να εργαστούν ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, γιατί έτσι αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στην ειδική αγωγή. 

Σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών με:

·  2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών
·  10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
·  0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
·  0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
·  0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
·  Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Δίνεται δυνατότητα να ενταχθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στους επικουρικούς πίνακες και να προσληφθούν στην ειδική Αγωγή.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εργαστούν σε Τμήματα Ένταξης.

Δηλαδή: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ που ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ και για ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ και για ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (και σας εντάσσει επιπλέον και στους επικουρικούς πίνακες ΕΑΕ) – Γι’ αυτό είναι το πρώτο στις προτιμήσεις.

Το ετήσιο σεμινάριο είναι 9 μηνών (420 ωρών) με 16,80 ECTS και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα.

Αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

Ο τρόπος αξιολόγησης του σεμιναρίου είναι εβδομαδιαία ερωτηματολόγια με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Στο τέλος του σεμιναρίου ο/η επιμορφούμενος/η λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Έχει ως στόχο τη μελέτη βασικών αρχών αντιμετώπισης και παρέμβασης, μέσα από μία πολύπλευρη εστίαση, σε καίριες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών (ε.ε.α./α.) ως προς την Πολυεστιακή αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών.

Εξετάζει την Κοινωνική προσέγγιση της Ειδικής Αγωγής και ως προς την συμπερίληψη, με μια εννοιολογική οπτική του όρου “αναπηρία” και τη σύνδεση του με το “στίγμα” και τον “κοινωνικό αποκλεισμό”.

Επίσης τις συνέπειες της στη ζωή των ΑμεΑ σε μια κοινωνία που κατασκευάζει αφενός πρότυπα και συγχρόνως διαχωρισμούς του τύπου κανονικό/μη κανονικό, και παρουσιάζει τις πολιτικές που σχεδιάζονται/εφαρμόζονται στην εκπαίδευση για την ενσωμάτωση των παιδιών ΑμεΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εστιάζει στις προκλήσεις ως προς την εκπαίδευση και τις δυσκολίες στην εκμάθηση γλώσσας παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μειονοτικοποιημένα παιδιά, με διαφορετικές καταβολές, πολιτισμικά και γλωσσικά και στο πως η απόδοση των όποιων δυσκολιών στο σχολείο σε ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών οδηγεί πολλά παιδιά σε ειδικές τάξεις με αποκλειστικό κριτήριο τις επιδόσεις τους στην εκμάθηση της Ελληνικής με ενδεχομένως πολύ αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά.

Εξετάζεται η αλληλεπίδραση με τα ζώα θεραπείας είτε παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αυτισμό είτε παιδιών για την αποκατάσταση μετά από σοβαρές ασθένειες Αποτυπώνεται η αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών μετά από αυτήν την παρέμβαση. Διαφαίνεται ότι, αναπτύσσουν ένα αίσθημα ευθύνης και αποκτούν κίνητρο για να συμμετάσχουν στη διαδικασία μάθησης ή αποκατάστασης, δηλαδή τα ζώα αναλαμβάνουν τον ρόλο του συνθεραπευτή στην ανάπτυξη παιδιών με ιδιαιτερότητες.
Πραγματεύεται την αξιοποίηση της ειδικής αγωγής και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη θρησκευτική αγωγή και εκπαίδευση σε Ειδικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα. Πραγματοποιείται μια επισκόπηση των θεωριών της γνωστικής νευροεπιστήμης σχετικά με την Λειτουργία του εγκεφάλου & τις Εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, με έμφαση στις πνευματικές διεργασίες που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της μάθησης παρουσιάζοντας θεωρίες της νοημοσύνης που αποκλίνουν από τον κλασικό ορισμό αυτής.
Τέλος ως προς την διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την διευκόλυνση της μαθησιακής διεργασίας, ξεδιπλώνεται η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης με τη χρήση μέσων των μαθητών με ΔΑΦ ή με μαθησιακές δυσκολίες. Αναλύεται καταληκτικά μία σημαντική διάσταση όπως η σημασία της επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών της Γενικής αγωγής στα πεδία της ειδικής αγωγής για την καλύτερη διαχείριση της τάξης και αποφυγή του στρες και του άγχους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος και τις ενότητες στη σελίδα του προγράμματος στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Ειδική Αγωγή: Διαφοροποιημένες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που έχει μεγάλη εμπειρία στην Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για μια δημιουργική και ενδιαφέρουσα εμπειρία μάθησης που θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Εξαρχής θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε για την πρόθεση μας να δημιουργήσουμε μαζί ένα κλίμα διαλόγου, μέσα στο οποίο θα έχετε κάθε δυνατή υποστήριξη από όλους τους καθηγητές. Η επικοινωνία μας θα είναι συνεχής και θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος.

Σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Από την Κοινωνιολόγο με Παιδαγωγική Κατάρτιση Καράμπελα Μαρία.

Πιστοποιημένο σεμινάριο Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς)

Πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας

Διεθνές Συνέδριο nPEAR

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ WISC – V (Α΄ κύκλος)

Αυτισμός & Παιχνίδι – SSIP by DIKEPSY

1 σχόλιο

Extended Opportunity 20 Φεβρουαρίου, 2024 at 2:41 πμ

Hey,

The moment we’ve all been waiting for is finally here – GoBuildr is now LIVE! 🎉

🌐 Create ultra-lightning-fast websites, sales funnels, eCommerce stores, and more in less than 60 seconds, with just a keyword!

🚀 Say goodbye to the limitations of traditional page builders. GoBuildr combines the functionality of 16 different tools into one powerful app, supercharged with AI-assisted technology.

⇒ Click Here To Checkout Demo https://ext-opp.com/GoBuildr

Απάντηση

Αφήστε ένα σχόλιο