FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 26A/2-10-2014 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08 και τις διατάξεις του άρθ. 31 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 45. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3. Αγωγή και Πολιτισμός

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας &  Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄)

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4)  ακαδημαϊκά εξάμηνα, τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά,  Γερμανικά).

To Πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 3.888 ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν από 6/10/2014 μέχρι και τις 30/11/2014 και ώρες 11:00-14:00 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (κα Έλ Καραγεώργου γραφείο 1.06) αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)

2. Τίτλους σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα) και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Τρία αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών (επικυρωμένα)

7. Δύο συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ακόλουθο μάθημα ανά κατεύθυνση:

1) Παιδαγωγική Ψυχολογία (Κατεύθυνση: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη)

2) Προσεγγίσεις (εμπειρικές και θεωρητικές) της λειτουργίας του συστήματος Εκπαίδευσης - Δια Βίου Μάθησης (Κατεύθυνση: Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων)

3) Ιστορία του Πολιτισμού (Κατεύθυνση: Αγωγή και Πολιτισμός)

Οι εξετάσεις στην ξένη γλώσσα και στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2014. Ακριβής ημερομηνία για τις εξετάσεις θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Πληροφορίες σχετικές με:

α) την εξεταστέα ύλη και την ενδεικτική βιβλιογραφία των εξεταζόμενων μαθημάτων

β) το περιεχόμενο των σπουδών του ΠΜΣ καθώς και τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Εκπαίδευση και Πολιτισμός, στη σύνδεση «Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις».  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στηΓραμματεία του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Καραγεώργου Έλσα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 210 9549215 και ώρες 11:00-15:00.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

 «Παιδαγωγική Ψυχολογία»

Eνδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

Θεωρίες Μάθησης και εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική πράξη

Ατομικές διαφορές και μάθηση

Ψυχοπαιδαγωγικές πτυχές της αξιολόγησης των μαθητών

Μαθησιακές δυσκολίες

Διαχείριση σχολικής τάξης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  • Elliott, S., N. , Kratochwill, R. T., Littlefield Cook, J. & Travers, J. F., (2008), Εκπαιδευτική Ψυχολογία [Μεταφρ. Σόλμαν, Μ. & Καλύβα, Φρ., Επιμ. Α. Λεονταρή & Συγγκολλίτου, Ε.]. Αθήνα: Gutenberg
  • Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Α., (2011), Παιδαγωγική Ψυχολογία, Αθήνα: Διάδραση
  • Slavin, R.E., (2007), Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη (Επιμ. Κόκκινος, Κ- Μετάφρ. Εκεκάκη, Ελ.), Αθήνα: Μεταίχμιο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

«Προσεγγίσεις (εμπειρικές και θεωρητικές) από τη λειτουργία του Συστήματος Εκπαίδευσης-Διά Βίου Μάθησης»

Eνδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

Λειτουργία σχολικής μονάδας

Σχολείο και εξωτερικό περιβάλλον (οικογένεια, τοπική κοινωνία κτλ)

Λειτουργικές σχέσεις (Λήψη αποφάσεων, χρηματοδότηση κτλ) με ανώτερα διοικητικά επίπεδα εκπαίδευσης (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας) και φορείς της Αυτοδιοίκησης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  • Σαίτη, A. & Σαίτης, Χ., (2012), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση
  • Hoy, K.W. & Miskel,G.C., (2012), Educational Administration, Theory,Research and Practice, New York: Mac Graw Hill

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ &ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: «ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

«Ιστορία του Πολιτισμού»

Eνδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

H έννοια του Πολιτισμού. Στοιχεία, Mορφολογία, Φορείς και Παράγοντες του Πολιτισμού. H Eποχή του Λίθου.

Oι Πρώτοι Πολιτισμοί. O Aρχαίος Eλληνικός Πολιτισμός. O Pωμαϊκός Πολιτισμός. O Πολιτισμός του Bυζαντίου. O Iσλαμικός Πολιτισμός. O Πολιτισμός της Mεσαιωνικής Δύσης. Aναγέννηση. O Πολιτισμός του 17ου αιώνα. O Πολιτισμός του 18ου αιώνα. O Πολιτισμός του 19ου αιώνα. O Πολιτισμός του 20ού αιώνα. H σύγχρονη συνάντηση των Πολιτισμών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  • Γεωργιτσογιάννη, Ε., (2011), Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Αθήνα: Διάδραση
  • Guizot, F.,(2004), Η Ιστορία του Πολιτισμού στην Ευρώπη. Αθήνα: Στοχαστής
  • Gombrich, E., (2007), Μικρή Ιστορία του Κόσμου, Αθήνα: Πατάκη

Προσθήκη νέου σχολίου

Στο ekpaideytikos.gr ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το ekpaideytikos.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Εγκύκλιοι

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Πολυδιαβασμένα

 Copyright © 2020 ekpaideytikos.gr με την υποστήριξη της