FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Αναπτυξιακές Διαταραχές: Δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτησης & Αυτόνομης Διαβίωσης

Η τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς προσφέρει το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης

 

Επιστημονικό Σεμινάριο

22 Νοεμβρίου 2014 - Πάτρα

Γενική Περιγραφή – Στόχος Επιμόρφωσης

Η τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς προσφέρει το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τεχνική της ανάλυσης έργου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης αλλά και για την ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρεση και διατήρηση απασχόλησης αλλά και των ικανοτήτων ελεύθερου χρόνου που είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής του προσώπου.

Σκοπός του προγράμματος

Να καταστήσει τους συμμετέχοντες κοινωνούς της διδακτικής τεχνολογίας και της φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών για τη ανάπτυξη των ικανοτήτων ανεξάρτητης καθημερινής διαβίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • εφαρμόζουν την τεχνολογία της ανάλυσης συμπεριφοράς για τη διδασκαλία ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης
 • δημιουργούν κοινωνικές ιστορίες
 • εκπαιδεύουν τους συνομηλίκους
 • εκπονούν το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς αλλά και σε εργαζόμενους ή υποψήφιους εργαζόμενους του συστήματος παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών (π.χ. εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς).

Ημερομηνία, ώρα προσέλευσης & χώρος διεξαγωγής

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Ώρα Προσέλευσης: 10.00 – 10.30 | Ώρα διεξαγωγής: 10:30 - 15:30

Ξενοδοχείο BYZANTINO| Ρήγα Φεραίου 106| Πάτρα

Προσκεκλημένος εισηγητής

Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD

τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδικός Παιδαγωγός

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

O Κωνσταντίνος Ντίνας είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ουαλίας όπου και απέκτησε Μ.Εd. in Management of Special Needs Education & DoctorateofPhilosophy με εξειδίκευση στην αυτο-τραυματική συμπεριφορά και απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας.

Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στα προβλήματα συμπεριφοράς προσώπων με αναπτυξιακές διαταραχές και στην έρευνα των αναγκών του πεδίου της πράξης για την ανάπτυξη εμφανών προγραμμάτων επιμόρφωσης και διαχειριστικής υποστήριξης. Ενδεικτικά, έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα:

 • K. M. Ντίνας (2014). Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς στην Πράξη. (Οδηγός εφαρμογής συμπεριφοροαναλυτικής παρέμβασης για την κατάκτηση ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης). ebook:www.ikid.gr. ISBN 960-630-696-8.
 • K. M. Ντίνας (2007). Προοπτικές Παρέμβασης στην Αυτοτραυματική Συμπεριφορά Ατόμων με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Από την Tροποποίηση της Συμπεριφοράς στην Θετική Συμπεριφοριολογική Στήριξη. Αθήνα: Ταξιδευτής. ΠρολογίζειοISBN 978-960-6748-12-7.
 • Κ.Μ. Ντίνας (2008).Διεπιστημονική Προσέγγιση και Συμμετοχική Έρευνα Δράσης. Από το ειδικοκεντρικό στο καταναλωτικοκεντρικό μοντέλο δράσης. Στο Ε. Τζελέπη (επιμ.) Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, σελ. 251-261.
 • Ntinas, K. M. (2014). Positive behaviour support and the dissemination of the behaviouranalytic technology in the field of practice. In Kourkoutas, E. (ed.) Innovative Practice and Intervention for Children with Psychosocial Difficulties and Disabilities. London Cambridge Scholars Publishing in print.
 • Ntinas, K. M., Neila, A., Nikolaidou, E., Papadimitriou, S., Papadopoulou, I., Fasoulas, A., & Hatzikonstantinidis, C. (2006). Inclusion and challenging behaviors. The Behavior Analyst Today, 7, 1, 84-95.
 • Ntinas, K. M. , 22, 165-177.
 • Ntinas, K. M.,Asteriou-Yerofoka, S., Yiannaros, V., Koutsouridis, I., Papadimitriou, A., & Nana, A. (2007). Greek special educators’ behavior analytic skills. Behavioral Interventions, 22, 153-164.
 • Ntinas, K. M. (2008). Factors leading to teachers’ resistance towards functional behavior assessment. Implications for school administrators. TIZARD Learning Disability Review, 13, 2, 10-14
 • Ntinas, K. M. (2009). British teachers’ perspectives on matters of intervention towards self-injurious behaviour. British Journal of Developmental Disabilities, 53, 2,109,129-143.
 • Ntinas, K. M. (2014). Self-injurious behaviour, Non-interventionism and Practitioners’ needs. Implications for training and managerial support. Journal of Intellectual Disabilities.

ενώ έχει επιβλέψει πλήθος ερευνητικών εργασιών στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός.

Προσέφερε τις υπηρεσίες του στην μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός (2001-2012) του Α.Π.Θ., όπου δίδαξε τη θεματική της υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς, και στο Π.Τ.Ε.Α του Π.Θ.(2007-2012), όπου δίδαξε τις θεματικές της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς στον αυτισμό και της ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης.

Γενικά, συνεργάζεται ή/και έχει συνεργαστεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ως Επιστημονικός συνεργάτης (Π.Δ. 407/1980) στη βαθμίδα του λέκτορα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο Διδασκαλείο Δ. Ε. Δ. Γληνός, ως επιβλέπων καθηγητής με Κ.Ε.Μ.Ε., στο πρόγραμμα MPhil του Πανεπιστημίου του Bolton, ως επιμορφωτής στην εταιρεία Employ και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα με δημοσιεύσεις σε έγκριτες διεθνείς επιθεωρήσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ως κριτής ερευνητικών εργασιών.

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό

Δηλώσεις Συμμετοχής

Προεγγραφή μέχρι και τις 19/11/2014

ü  Εκπαιδευτικοί-επαγγελματίες: 45€

ü  Φοιτητές: 35€

ü  Άνεργοι: 35€

Σημείωση:Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και το σεμινάριο που θα υλοποιηθεί την επόμενη ημέρα 23 / 11 με θέμα "Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού: ο ρόλος του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού και της Οικογένειας" η τιμή συμμετοχής και για τα δύο σεμινάρια διαμορφώνεται ως εξής:

ü  Εκπαιδευτικοί-επαγγελματίες: 70 €

ü  Φοιτητές: 55€

ü  Άνεργοι: 55€

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προεγγραφή και κατάθεση του συνολικού ποσού έως τις 19/11.

Απευθείας εγγραφή την ήμερα διεξαγωγής

ü  55€ για όλες τις κατηγορίες (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση δεν παρέχεται καμία έκπτωση. (ούτε λόγω ιδιότητας φοιτητικής / ανεργίας ούτε λόγω συμμετοχής και στα 2 σεμινάρια). Η τιμή ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες και για συμμετοχή σε ένα μόνο σεμινάριο.

Επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2310230545 & 2117706766) ή μέσω διαδικτύου στο ακόλουθο link (http://e-employ.gr/application-form) για να πραγματοποιήσετε μια προκράτησηθέσης. Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Γραμματεία – Πληροφορίες

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε και με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.     2310   230545 | 211 7706766

F.   2310 230415 | 211 7704544

M.     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Url.   www.e-employ.gr

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

Προσθήκη νέου σχολίου

Στο ekpaideytikos.gr ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το ekpaideytikos.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Εγκύκλιοι

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Πολυδιαβασμένα

 Copyright © 2020 ekpaideytikos.gr με την υποστήριξη της