21.1 C
Αθήνα
28 Μαΐου, 2023
Άρθρα

Τι προβλέπεται για το ωράριο των εκπαιδευτικών στα δημοτικά – Πώς γίνεται η κατανομή των τμημάτων

Σύμφωνα με έγγραφό που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517,(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’), διδακτικό τους ωράριο.

Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ∆ηµοτικά σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δηµοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25).
  • Εκπαιδευτικοί τετραθέσιων (4/θ) και πάνω δηµοτικών σχολείων, αν έχουν µέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 µέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι µία (21).

Ωράριο διευθυντών

  • ∆ιευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20).
  • ∆ιευθυντές 6/θέσιων µέχρι και 9/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12).
  • ∆ιευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10).
  • ∆ιευθυντές 12/θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8).

Στο έγγραφο τονίζεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία θα αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι που ανατίθεται κάποιο πρόγραμμα στον Δ/ντή. Η απόφαση αυτή θα εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Επιπλέον, μπορούν να αναλαμβάνουν την Πρωινή Ζώνη του ολοήμερου προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη διεύθυνση του Σχολείου.

Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00/10:15-16:15).

Σε περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες εκπαιδευτικών ΠΕ70, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του ολοήμερου προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου, μετά από σχετική εισήγηση και απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

Η συμπλήρωση του ωραρίου σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου δύναται να γίνει και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου αναλαμβάνοντας την ενισχυτική διδασκαλία. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε.

Κατανομή τμημάτων

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των μεθοδολογικών-παιδαγωγικών ενεργειών τους, η κατανομή των τμημάτων των τάξεων για το επόμενο διδακτικό έτος γίνεται κατά κύριο λόγο, όπου είναι δυνατόν και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μετά από εισήγηση του Δ/ντή του σχολείου και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό προβλέπεται στις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄) και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451,τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και των νηπίων στα νηπιαγωγεία με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως αυτή ορίζεται στις με αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507, τ.Β΄/13-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Επισημαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ιδίου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ειδικά αιτιολογημένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τάξης από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόμενης ή μη.

Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, να αποφασίζει διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις ιδιαίτερα ευαίσθητες να αποφασίζει με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των μαθητών, όχι όμως πέραν της διετίας, συνεχόμενης ή μη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση του οικείου Σχολικού Συμβούλου.

Καλόγηρος Βασίλειος

Πηγή News.gr

Σχετικά άρθρα

Έκοψα τα social media για ένα μήνα. Εδώ είναι 5 απρόσμενα πράγματα που μου συνέβησαν

Αυτο-αποδοχή: Δεν μπορείς να είσαι κάποιος άλλος

4 στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να σταματήσετε την υπερβολική σκέψη

Τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ως Βασική Απασχόληση

Πώς να τσακωθείτε σωστά, σύμφωνα με μία κορυφαία ψυχολόγο

Ατελοφοβία (φόβος της ατέλειας): Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε και ποιες οι διαφορές της με την τελειομανία

Αφήστε ένα σχόλιο