13.8 C
Αθήνα
20 Φεβρουαρίου, 2024
Τάδε έφη ...

Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης – Νίκος Κουτσουρος

Διαβάζω εδώ και λίγο καιρό τις θέσεις που ακούγονται σχετικά με την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης.

Πριν μπω στις προτάσεις μου θα ήθελα να ξεκινήσω από τις ως τώρα παραδοχές σχετικά με το ζήτημα , όπως έχουν διαμορφωθεί από την μέχρι τώρα εφαρμογή διαδικασιών επιλογής τους.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 1η:
Η επιλογή στελεχών με τα λεγόμενα μετρήσιμα κριτήρια και τη συνέντευξη οδήγησε σε επιλογές κομματικά προσκείμενων στις κυβερνητικές ως τώρα παρατάξεις.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 2η:
Η κατοχή τίτλων (μεταπτυχιακών κλπ) δεν εξασφάλισε την ικανότητα αυτών που τα είχαν σε σχέση με τους άλλους. Ο κατέχων τίτλο δε σημαίνει αυτόματα πως είναι ικανότερος από εκείνον που δεν κατέχει. Να λάβουμε υπόψη ακόμα πως πολλά μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ουδόλως προσθέτουν ικανότητα στα αντικείμενα επιλογής αφού είναι άσχετα με το πεδίο δράσης των υποψηφίων στελεχών.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 3η.
Τα στελέχη εκπαίδευσης που επιλέγονται μία φορά, χωρίς να αξιολογηθεί η δράση τους, επιμένουν να διεκδικούν μόρια για τη θητεία τους χωρίς ποτέ να αξιολογηθεί αυτή. Από πού προκύπτει η ικανότητά τους έναντι άλλων που (με αδιαφανείς διαδικασίες δεν επιλέχτηκαν) να διοικήσουν επιτυχέστερα;

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 4η:
Όσοι επιλέγονται θεωρούν πως πρέπει να εγκαταλείψουν την τάξη τους για πάντα και η επιστροφή τους σ’ αυτή θεωρείται περίπου τιμωρία.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 5η:
Η διαδικασία της συνέντευξης αποτέλεσε το άλλοθι των κομματικών επιλογών στην εκπαίδευση. Άνθρωποι, που πολλές φορές δεν είχαν ούτε στοιχειωδώς τα προσόντα να ασκήσουν το έργο αυτών που έκριναν, λειτουργούσαν σαν οι κομματικοί υπάλληλοι που έκριναν ποιοι θα καταλάβουν τις θέσεις των στελεχών.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η μοριοδότηση κατάληψης θέσης για όλα τα πεδία θεσμών θα είναι η εξής:

Α. Το 60% των μορίων θα λαμβάνεται από γραπτές εξετάσεις του τύπου των πανελληνίων σε κοινά θέματα διαχείρισης λειτουργιών και κρίσεων των πεδίων ευθύνης των υποψηφίων στελεχών. Οι απαντήσεις που θα είναι καταγεγραμμένες μπορούν με ασφάλεια να δείξουν ποιοι και πόσο είναι ικανοί να ασκήσουν το έργο του στελέχους εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα γραπτά των συνυποψηφίων τους και δικαίωμα ένστασης και κατ’ αντιπαραβολή εξέτασης των γραπτών τους με άλλους που βαθμολογήθηκαν με υψηλότερο βαθμό. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αν γίνεται δημόσια για όλους.
(Δεν μπορώ να καταλάβω την άρνηση και το φόβο για τις εξετάσεις. Ένα γραπτό με τις θέσεις κάποιου που θα κληθεί να διαχειριστεί ανθρώπινες καταστάσεις καταδεικνύει αμεσα τόσο το βαθμό συγκρότησής τους όσο και την ικανότητά του να διαχειριστεί με επιτυχία αυτές)

Β. Το 30% των μορίων θα προέρχεται από τα μετρήσιμα κριτήρια που θα είναι τα εξής:
1. Έτη άσκησης διδακτικού έργου.
2. Πτυχία όπου θα μοριοδοτούνται διαφορετικά όσα έχουν σχέση με το πεδίο έργου του στελέχους και όσα δεν έχουν.
3. Η άσκηση έργου σε θέση στελέχους να είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη και η θέση των συλλογικών οργάνων των εκπαιδευτικών (σύλλογοι διδασκόντων -συνδικάτα- ΠΥΣΠΕ κλπ)

Γ. Το 10% των μορίων θα προέρχεται από συνέντευξη στην οποία θα διαπιστώνεται η επάρκεια ή η ανεπάρκεια κάποιου για τη θέση την οποία διεκδικεί. 0 αν είναι ανίκανος και 10 αν είναι ικανός. Η συνέντευξη θα διεξάγεται πάνω στις απαντήσεις του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση και στις προεκτάσεις των ζητημάτων αυτών στην καθημερινή πράξη.

Πιστεύω ακόμα πως πρέπει να μπει και θέμα θητειών των στελεχών καθότι η επανατροφοδήτηση στο θέμα της άσκησης διδακτικού έργου αποτελεί εγγύηση για καλύτερη απόδοση και από τη θέση του στελέχους εκπαίδευσης.

Με τις παραπάνω προτάσεις θεωρώ ότι διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής, κάτι που ως τώρα δεν υπήρχε.

Από δημοσίευση στο FB

Σχετικά άρθρα

Εκπαίδευση και νεολαγνεία. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της κουλτούρας των δυτικών ατόμων νεαρής ηλικίας.

Το μνημείο του Έλληνα δασκάλου. Γράφει η Μαρία Σκαμπαρδώνη

Είναι τα εναλλακτικά σχολεία η λύση στα σημερινά προβλήματα της εκπαίδευσης; Γράφει η Έλενα Καραγιάννη

“Στην πΈνα”: “Για μια κούπα ζεστή σοκολάτα..” Γράφει ο Νίκος Βιτωλιώτης

Για ελέφαντες να μιλούμε τώρα; Της Φανής Κεχαγιά

Όχι, δεν είναι ειλικρίνεια, αγένεια είναι. Γράφει η Παπαδοπούλου Ελένη

Αφήστε ένα σχόλιο